Vítejte na nové webové stránce Platformy poškozených

Stránka spuštěna dne 28.11.2017, stále probíhá plnění obsahu, registrace a formuláře plně funkční.

!!! REGISTRACE NOVÝCH ČLENŮ je až do odvolání pozastavena !!!

Již se nevěnujeme kauze Lyoness. Veškerá aktivita tímto směrem pozbyla smysl. 


Aktualizace dne 25.12.2023: 

Lyoness na sebe vyhlásil insolvenci (bankrot).  

Více informací zde: https://behindmlm.com/companies/lyoness/lyoness-files-for-bankruptcy-in-europe/

14. listopadu 2023 –  Jak pokračují evropské konkurzní řízení Lyoness, ukázalo se, že společnost má dluh ~110 milionů $ .

--------------------------------------------------------------
Platforma poškozených, z.s. , Horní Zálezly č.ev. 3, 400 02 Malečov (dále jen Platforma) je zájmový spolek, který vznikl v roce 2013 za účelem pomoci občanům domáhání se svých práv, pokud jste se stali obětí podvodu. Pro běžného občana je zpravila nemožné se legislativně bránit. Když už zjistíte, že jste se stali obětí podvodu a chcete se v rámci zákona bránit zjistíte, že účinná obrana je nad rámec Vašich možností.

Žaloba se musí podat v zahraničí v cizím jazyce v rámci místních paragrafů, kterým domorodec nerozumí a náklady na advokáta a následný soudní proces převyšují výši zmařené investice. To jsou důvody, proč běžný občan „mávne rukou“ nad zmařenou investicí a nebrání se, bohužel...

Z výše uvedeného důvodu jsme tady my, Platforma poškozených, z.s. Nelíbí se nám, co si k běžným občanům velké společnosti dovolují a nabízíme všem možnost se bránit! Formou hromadných žalob a hromadného trestního řízení se snažíme snížit náklady na vymáhání na přijatelnou úroveň tak, aby se každý občan mohl domáhat svých práv. 

Od svého vzniku se Platforma intenzivně věnuje kauze Lyoness (původní stránky na www.lyonesstvura.cz) v niž došlo v létě 2017 k legislativnímu průlomu. Lyoness byl nejvyšším souden odsouzen a nemůže se dál odvolávat. Kdokoliv, kdo se cítí být poškozen má legislativně 100 % nárok na získání svých investic zpět.

V budoucnosti se bude platforma věnovat prokazování podvodů a vymáhání zmařených investic formou hromadných žalob a trestních řízení v dalších kauzách.

Jsme zde, abychom Vám pomohli

Miroslav Kaiser
Platforma poškozených, z.s.
Horní Zálezly č.ev. 3, 400 02 Malečov
IČ: 01724550 (odkaz na justici zde)

mobil: 725 866 277
www: www.fraudfighter.eu
e-mail:  info@fraudfighter.eu